آرشیو اخبار

پژوهش در دانشگاه‌ها باید در جهت حل مسائل و مشکلات کشور تعریف شود

پژوهش در دانشگاه‌ها باید در جهت حل مسائل و مشکلات کشور تعریف شود

رئیس دانشگاه تهران، در بیست و هشتمین جشنواره پژوهش و فناوری تأکید کرد: «پژوهش در دانشگاه‌ها باید در جهت حل مسائل و مشکلات کشور تعریف شود، تا بر این اساس بتوانیم به ترسیم نقشه راه ...