آرشیو اخبار

تکرار افتخار: دانشگاه تهران در صدر دانشگاه‌های کشور در حوزه علوم انسانی

تکرار افتخار: دانشگاه تهران در صدر دانشگاه‌های کشور در حوزه علوم انسانی

دانشگاه تهران، براساس آخرین گزارش منتشرشده توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، مجدداً در صدر دانشگاه‌های کشور در حوزه علوم انسانی قرار گرفت.