آرشیو اخبار

تکرار افتخار: دانشگاه تهران در صدر دانشگاه‌های کشور در حوزه علوم انسانی

تکرار افتخار: دانشگاه تهران در صدر دانشگاه‌های کشور در حوزه علوم انسانی

دانشگاه تهران، براساس آخرین گزارش منتشرشده توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، مجدداً در صدر دانشگاه‌های کشور در حوزه علوم انسانی قرار گرفت.

تفاهم‌نامه همکاری بین دانشکده الهیات و معارف اسلامی و مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور امضاء شد

تفاهم‌نامه همکاری بین دانشکده الهیات و معارف اسلامی و مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور امضاء شد

تفاهم‌نامه همکاری آموزشی و پژوهشی بین دانشکده الهیات و معارف اسلامی دانشگاه تهران و مرکز هماهنگی و توسعه پژوهش و آموزش عالی قرآنی کشور، بیست و یکم‌ دی‌ماه به امضاء رسید.