آرشیو اخبار

گزارش تصویری  یازدهمین کنفرانس بین‌المللی اتحادیه‌های دانشگاه‌های آسیا و اقیانوسیه در دانشگاه تهران(۲۵/۸/۱۳۹۳)

گزارش تصویری یازدهمین کنفرانس بین‌المللی اتحادیه‌های دانشگاه‌های آسیا و اقیانوسیه در دانشگاه تهران(۲۵/۸/۱۳۹۳)

گزارش تصویری یازدهمین کنفرانس بین‌المللی اتحادیه‌های دانشگاه‌های آسیا و اقیانوسیه در دانشگاه تهران (۲۵/۸/۱۳۹۳)

گزارش تصویری یازدهمین کنفرانس بین‌المللی اتحادیه‌های دانشگاه‌های آسیا و اقیانوسیه در دانشگاه تهران(۲۴/۸/۱۳۹۳)

گزارش تصویری یازدهمین کنفرانس بین‌المللی اتحادیه‌های دانشگاه‌های آسیا و اقیانوسیه در دانشگاه تهران(۲۴/۸/۱۳۹۳)

گزارش تصویری یازدهمین کنفرانس بین‌المللی اتحادیه‌های دانشگاه‌های آسیا و اقیانوسیه در دانشگاه تهران (۲۴/۸/۱۳۹۳)

دکتر نیلی احمدآبادی به نقل از خبرگزاری فارس: از کسانی که موضع‌گیری شفاف در قبال فتنه ندارند، در وزارت علوم استفاده نخواهم کرد.

دکتر نیلی احمدآبادی به نقل از خبرگزاری فارس: از کسانی که موضع‌گیری شفاف در قبال فتنه ندارند، در وزارت علوم استفاده نخواهم کرد.

دکتر نیلی احمدآبادی به نقل از خبرگزاری فارس :از کسانی که موضع‌گیری شفاف در قبال فتنه ندارند، در وزارت علوم استفاده نخواهم کرد.