آرشیو اخبار

اطلاعیه ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان در قالب اشتباه در انتخاب رشته آزمون کارشناسی پیوسته  و دکترای عمومی دامپزشکی سال ۱۳۹۴/ سری دوم

اطلاعیه ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان در قالب اشتباه در انتخاب رشته آزمون کارشناسی پیوسته و دکترای عمومی دامپزشکی سال ۱۳۹۴/ سری دوم

اطلاعیه ثبت‌نام پذیرفته‌شدگان در قالب اشتباه در انتخاب رشته آزمون کارشناسی پیوسته و دکترای عمومی دامپزشکی سال ۱۳۹۴/ سری دوم