آرشیو اخبار

دو طرح ارسالی مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه  در سومین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور برگزیده شدند

دو طرح ارسالی مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه در سومین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور برگزیده شدند

دو طرح ارسالی مرکز فناوری اطلاعات و فضای مجازی دانشگاه در سومین همایش ملی مدیران فناوری اطلاعات مراکز علمی کشور برگزیده شدند

دیدار مشاور آموزشی و سفیر نیوزیلند با مدیران کل برنامه ریزی وهمکاری‌های بین‌‍المللی و دانشجویان غیرایرانی دانشگاه تهران

دیدار مشاور آموزشی و سفیر نیوزیلند با مدیران کل برنامه ریزی وهمکاری‌های بین‌‍المللی و دانشجویان غیرایرانی دانشگاه تهران

دیدار مشاور آموزشی و سفیر نیوزیلند با مدیران کل برنامه ریزی وهمکاری‌های بین‌‍المللی و دانشجویان غیرایرانی دانشگاه تهران