رویدادها

ششمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی ۱۹ بهمن آغاز می‌شود / دانشگاه تهران میزبان بزرگترین گردهمایی مدیران منابع انسانی کشور

ششمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی ۱۹ بهمن آغاز می‌شود / دانشگاه تهران میزبان بزرگترین گردهمایی مدیران منابع انسانی کشور

ششمین کنفرانس مدیریت منابع انسانی به عنوان بزرگترین رویداد حوزه منابع انسانی کشور به صورت آنلاین و با مشارکت بیش از یک هزار نفر از مدیران و کارشناسان حوزه منابع انسانی، ۱۹ و ۲۰ ...