آرشیو اخبار

نشست سرپرست دانشگاه به مناسبت  سالروز بازگشت غرور آفرین آزادگان سرافراز به میهن اسلامی با حضور اعضای هیئت علمی و کارکنان آزاده

نشست سرپرست دانشگاه به مناسبت سالروز بازگشت غرور آفرین آزادگان سرافراز به میهن اسلامی با حضور اعضای هیئت علمی و کارکنان آزاده

نشست سرپرست دانشگاه به مناسبت سالروز بازگشت غرور آفرین آزادگان سرافراز به میهن اسلامی با حضور اعضای هیئت علمی و کارکنان آزاده