آرشیو اخبار

اطلاعیه دفتر استعدادهای درخشان در مورد پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری(PhD) برای سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹

اطلاعیه دفتر استعدادهای درخشان در مورد پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری(PhD) برای سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹

اطلاعیه دفتر استعدادهای درخشان در مورد پذیرش بدون آزمون دانشجو در مقاطع کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکتری(PhD) برای سال تحصیلی ۹۰-۱۳۸۹