آرشیو اخبار

با پذیرش درخواست دانشگاه تهران، ایران به عضویت مرکز بین‌المللی داده‌های پراش پرتو ایکس درآمد

با پذیرش درخواست دانشگاه تهران، ایران به عضویت مرکز بین‌المللی داده‌های پراش پرتو ایکس درآمد

با پذیرش درخواست عضویت عضو هیأت علمی دانشکده مهندسی معدن پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، جمهوری اسلامی ایران به عضویت مرکز بین‌المللی داده‌های پراش پرتو ایکس درآمد.

اولین تصفیه‌خانه زیرزمینی بیوراکتور غشایی کشور در دانشگاه تهران به بهره‌برداری رسید

اولین تصفیه‌خانه زیرزمینی بیوراکتور غشایی کشور در دانشگاه تهران به بهره‌برداری رسید

اولین تصفیه‌خانه زیرزمینی غیرمتمرکز بیوراکتور غشایی (MBR) با هدف بازچرخانی ایمن آب از پساب در مبدأ تولید، طی مراسمی در خوابگاه جلال آل احمد دانشگاه تهران، ۲۲ آذرماه و همزمان با هفته پژوهش به بهره‌برداری ...