اطلاعیه‌های برگزاری رویدادها

اطلاعیه برگزاری دهمین نشست علمی دانش‌آموختگان دانشگاه تهران

اطلاعیه برگزاری دهمین نشست علمی دانش‌آموختگان دانشگاه تهران

روابط عمومی دانشگاه تهران: دفتر امور دانش‌آموختگان دانشگاه تهران، دهمین نشست علمی دانش‌آموختگان دانشگاه تهران را با موضوع «کاربرد‌های مدیریتی سامانه هوشمند بازار و کسب و کار (BIS/MKIS)» برگزار می‌کند.

کارگاه آموزشی «آشنایی با تدوین و تنقیح قوانین و مقررات» برگزار می‌شود

کارگاه آموزشی «آشنایی با تدوین و تنقیح قوانین و مقررات» برگزار می‌شود

روابط عمومی دانشگاه تهران: مؤسسه تحقیقات علوم جزایی و جرم شناسی دانشگاه تهران با همکاری معاونت قوانین مجلس شورای اسلامی، نخستین کارگاه آموزشی «آشنایی با تدوین و تنقیح قوانین و مقررات» را برگزار می‌کند‌.

برگزاری مجموعه وبینارهای گروه زبان و ادبیات انگلیسی پردیس بین‌المللی کیش

برگزاری مجموعه وبینارهای گروه زبان و ادبیات انگلیسی پردیس بین‌المللی کیش

روابط عمومی دانشگاه تهران: گروه زبان و ادبیات انگلیسی پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران با همکاری گروه زبان و ادبیات انگلیسی دانشکده زبان‌های خارجی دانشگاه تهران، مجموعه وبینارهایی در حوزه‌ فرهنگ و آموزش زبان‌های خارجی، ...

اطلاعیه برگزاری دومین همایش بین‌المللی زبان عربی و هم‌کنشی تمدنی و پژوهش‌های همسنج در حوزه زبان و ادبیات

اطلاعیه برگزاری دومین همایش بین‌المللی زبان عربی و هم‌کنشی تمدنی و پژوهش‌های همسنج در حوزه زبان و ادبیات

روابط عمومی دانشگاه تهران: دومین همایش بین‌المللی زبان عربی و هم‌کنشی تمدنی و پژوهش‌های همسنج در حوزه زبان و ادبیات ۱۰ و ۱۱ اسفند ۱۴۰۰، در دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران می‌شود.

اطلاعیه برگزاری سخنرانی با عنوان «قانون‌گذاری جدید در حقوق اموال»

اطلاعیه برگزاری سخنرانی با عنوان «قانون‌گذاری جدید در حقوق اموال»

روابط عمومی دانشگاه تهران: دپارتمان حقوق اموال و ثبت مؤسسه حقوق تطبیقی دانشگاه تهران، سوم آبان‌ماه سخنرانی با عنوان «قانون‌گذاری جدید در حقوق اموال: در جستجوی اصول حقوقی و ثبات در حوزه حقوق اموال بلژیک» ...