آرشیو اخبار

کنفرانس بین‌المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار توسط دانشگاه تهران برگزار می‌شود

کنفرانس بین‌المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار توسط دانشگاه تهران برگزار می‌شود

ششمین دوره کنفرانس بین‌المللی مواد فوق ریزدانه و نانوساختار با همکاری دانشگاه تهران و دانشگاه Trento ایتالیا برگزار می‌شود.