اطلاعیه صدور کارنامه ارزیابی نیمه دوم سال ۱۳۹۷ کارکنان دانشگاه تهران

تعداد بازدید:۹۰۲
اداره کل منابع انسانی دانشگاه تهران، درباره صدور کارنامه ارزیابی نیمه دوم سال ۱۳۹۷ اطلاعیه‌ای به شرح زیر صادر کرد:

با توجه به صدور کارنامه ارزیابی نیمه دوم سال ۹۷ کارکنان دانشگاه تهران، همکاران محترم در صورت اعتراض به امتیاز اخذ شده، از تاریخ صدور کارنامه یک هفته مهلت دارند، نسبت به ثبت اعتراض در سامانه مدیریت عملکرد اقدام کنند.
نظر به این که صدور کارنامه و استخراج گزارش امتیازات منجر به صدور حکم ترفیع پایه سال ۹۷ خواهد شد، مراتب به شرح زیر اعلام می‌شود:
۱- کارمندانی که ارزیابی ایشان توسط مدیر بلافصل انجام نشده باشد، فاقد کارنامه ارزیابی نیمه دوم سال ۹۷ هستند.
۲- کارمندانی که نیمه اول سال ۹۷ ارزیابی نشده و فاقد امتیاز آن دوره هستند، امتیاز ارزیابی نیمه دوم، امتیاز نهایی آنان می‌باشد.
۳- امتیازات نیمه اول سال ۹۷ پرسنل واحدهایی که با توجه به بند سه در نامه ارسال فایل اعتراضات، طی درخواست رسمی نسبت به اعلام اشتباه در امتیازدهی به کارمندان خود اقدام کرده‌اند، حذف و امتیاز نیمه دوم به عنوان امتیاز نهایی سال ۹۷ برای آنان لحاظ می‌شود.
۴- با موافقت هیأت اجرایی دانشگاه مقرر شد:
الف - برای افرادی که امتیاز نیمه دوم آنان از نیمه اول بیشتر است، همان امتیاز نیمه دوم به عنوان امتیاز نهایی سال ۹۷ منظور شود.
ب- برای افرادی که امتیاز نیمه دوم از امتیاز نیمه اول کمتر باشد، میانگین هر دو نیمه به عنوان امتیاز نهایی سال ۹۷ ثبت شود.
۵- امتیاز آن دسته از همکارانی که به دلایلی اعم از مرخصی زایمان، مرخصی استعلاجی، مأموریت آموزشی، مأمور به سایر دستگاه‌ها و… کمتر از دو سوم دوره ارزیابی (در هر یک از دو نیمه سال ۹۷) در دانشگاه حضور نداشته و فاقد نمره هستند، همانند سنوات گذشته و با توجه به مصوبات هیأت اجرایی محاسبه و ثبت خواهد شد.
۶- چنانچه مدیران محترم در زمان ارزیابی پرسنل زیر مجموعه خود، بند سه بخشنامه شماره ۲۴۸۵۶۹/‏۱۵۵ مورخ ۲۷/‏۰۸/‏۹۸‬ را رعایت نکرده باشند، منابع انسانی به استناد بند ۷ اصلاحات دستورالعمل مدیریت عملکرد که در هیأت اجرایی شماره ۲۰۵ مورخ ۲۲/‏۰۷/‏۹۸‬ به تصویب رسیده است، جهت تغییر امتیاز افراد اقدام خواهد کرد.
۷- پس از پایان مهلت اعتراض، گزارش اعتراضات ثبت شده در سامانه طی نامه رسمی به مدیران واحد مربوطه ابلاغ خواهد شد و شایسته است مدیران ارجمند با توجه به بند ۲۲ ماده ۵ دستورالعمل مدیریت عملکرد، نسبت به برگزاری جلسات بازخورد و برقراری تعامل دوسویه (بین ارزیابی کننده و ارزیابی شونده) ضمن ارائه راه کار برای دستیابی به اهداف دوره بعدی ارزیابی، نقاط قوت و قابل بهبود را به همکارانی که بابت امتیاز اخذ شده، اعتراض داشته‌اند، به فرد منعکس نمایند.

اداره کل منابع انسانی دانشگاه تهران


( ۵ )

نظر شما :