اخبار

اطلاعیه برگزاری دومین همایش بین‌المللی زبان عربی و هم‌کنشی تمدنی و پژوهش‌های همسنج در حوزه زبان و ادبیات

اطلاعیه برگزاری دومین همایش بین‌المللی زبان عربی و هم‌کنشی تمدنی و پژوهش‌های همسنج در حوزه زبان و ادبیات جدید

روابط عمومی دانشگاه تهران: دومین همایش بین‌المللی زبان عربی و هم‌کنشی تمدنی و پژوهش‌های همسنج در حوزه زبان و ادبیات ۱۰ و ۱۱ اسفند ۱۴۰۰، در دانشکدگان فارابی دانشگاه تهران می‌شود.

چهار انتصاب جدید در حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه تهران

چهار انتصاب جدید در حوزه معاونت اداری و مالی دانشگاه تهران جدید

روابط عمومی دانشگاه تهران: دکتر سید محمد مقیمی، سرپرست دانشگاه تهران، طی احکام جداگانه‌ای، مدیران کل برنامه‌ریزی و تحول سازمانی؛ منابع انسانی؛ امور رفاهی و بودجه و اعتبارات دانشگاه تهران را منصوب کرد.