آرشیو اخبار

جلسه دفاع از رساله دکتری «ترجمه و تعلیق و شرح کتاب اللغه العبریه ربحی کمال و تطبیق قواعد صرفی و نحوی عربی با آن»

جلسه دفاع از رساله دکتری «ترجمه و تعلیق و شرح کتاب اللغه العبریه ربحی کمال و تطبیق قواعد صرفی و نحوی عربی با آن»

معصومه ملکی، دانشجوی مقطع دکتری رشته مطالعات ترجمه عربی، روز سه‌شنبه ۲ مهر ماه ۱۳۹۸ از رساله خود دفاع می‌کند.