آرشیو اخبار

برگزاری نشست تخصصی بررسی چالش‌های معرفی اسلام در غرب در دانشگاه تهران

برگزاری نشست تخصصی بررسی چالش‌های معرفی اسلام در غرب در دانشگاه تهران

نشست تخصصی با موضوع «بررسی چالش‌های معرفی اسلام در غرب؛ با محوریت مضامین نامه‌های مقام معظم رهبری به جوانان غربی»، ۲۶ آذر ۱۳۹۷ در دانشکده معارف و اندیشه اسلامی دانشگاه تهران برگزار شد.

برگزاری میزگرد تحلیلی بر سیاست خارجی عربستان سعودی؛ معادلات منطقه‌ای و بازتاب‌های جهانی در دانشگاه تهران

برگزاری میزگرد تحلیلی بر سیاست خارجی عربستان سعودی؛ معادلات منطقه‌ای و بازتاب‌های جهانی در دانشگاه تهران

میزگرد تحلیلی بر سیاست خارجی عربستان سعودی؛ معادلات منطقه‌ای و بازتاب‌های جهانی از سوی مرکز مطالعات عالی بین‌المللی دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.