اخبار فرهنگی-دینی

نکوداشت زادروز دکتر معین برگزار شد

نکوداشت زادروز دکتر معین برگزار شد

مراسم نکوداشت زادروز دکتر محمد معین به همت مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران در خانه موزه دکتر معین برگزار شد.

امضای تفاهم نامه همکاری بین مرکز آموزش‌های الکترونیکی و مؤسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران

امضای تفاهم نامه همکاری بین مرکز آموزش‌های الکترونیکی و مؤسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران

مرکز آموزش‌های الکترونیکی و مؤسسه لغت نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران تفاهم نامه همکاری امضا کردند.

تقدیر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران، خانه موزه دکتر معین و خانواده دکتر محمد معین از فعالیت‌های فرهنگی مؤسسه دهخدا

تقدیر کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران، خانه موزه دکتر معین و خانواده دکتر محمد معین از فعالیت‌های فرهنگی مؤسسه دهخدا

کمیسیون فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر تهران، خانه موزه دکتر معین و خانواده دکتر محمد معین از گروه موسیقی فارسی‌آموزان غیر ایرانی مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی تهران تقدیر کردند.