اخبار فرهنگی-دینی - آرشیو

معاون فرهنگی دانشگاه تهران: ادبیات و هنر باید بتواند آلام بشر را کم کند

معاون فرهنگی دانشگاه تهران: ادبیات و هنر باید بتواند آلام بشر را کم کند

دکتر مجید سرسنگی، معاون فرهنگی دانشگاه تهران گفت: «ادبیات باید در کنار پرداختن به مسایل زمینی و مادی بشر و رفع مشکلات و نواقصی که درجوامع بشری وجود دارد، به مسأله روحی و معنوی بشر ...