اخبار فرهنگی-دینی - آرشیو

اعلام برنامه‌های مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت (علیهم‌السلام) دانشگاه تهران در نیمسال تحصیلی جدید

اعلام برنامه‌های مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت (علیهم‌السلام) دانشگاه تهران در نیمسال تحصیلی جدید

مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت (علیهم‌السلام)، اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، برنامه‌های قرآنی نیمسال تحصیلی جدید را اعلام کرد.