اخبار فرهنگی-دینی - آرشیو

اقدامات ویژه اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در دوران بحران کرونا

اقدامات ویژه اداره کل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران در دوران بحران کرونا

مدیرکل فرهنگی و اجتماعی دانشگاه تهران، ضمن تشریح اقدامات ویژه این اداره کل در دوران بحران کرونا، پیگیری سامانه‌سپاری امور فرهنگی و اجتماعی را از جمله کارهای مهم برشمرد.

اعضای هیئت علمی با توجه به مسئولیت حرفه‌ای و اجتماعی خود رافع مشکلات و باعث پیشرفت کشور باشند

اعضای هیئت علمی با توجه به مسئولیت حرفه‌ای و اجتماعی خود رافع مشکلات و باعث پیشرفت کشور باشند

وزیر علوم، تحقیقات و فناوری در نامه‌ای خطاب به روسای دانشگاه‌ها و مؤسسات پژوهشی، دوازدهم اردیبهشت، روز معلم و استاد را به تمامی استادان و اعضای هیئت علمی کشور صمیمانه تبریک گفت و از تمامی ...