اخبار فرهنگی-دینی - آرشیو

۶۴۰ ساعت آموزش زبان فارسی برای دانشجویان دانشگاه مطالعات بین‌المللی پکن در دانشگاه تهران

۶۴۰ ساعت آموزش زبان فارسی برای دانشجویان دانشگاه مطالعات بین‌المللی پکن در دانشگاه تهران

دانشجویان دانشگاه مطالعات بین‌المللی پکن در دو نیم‌سال تحصیلی در مؤسسه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران ۶۴۰ ساعت زبان فارسی فرا می‌گیرند.

کتاب پژوهشی و فیلم مستند دیوارنگاره صف سلام فتحعلی شاهی منتشر شد

کتاب پژوهشی و فیلم مستند دیوارنگاره صف سلام فتحعلی شاهی منتشر شد

کتاب پژوهشی و فیلم مستند دیوارنگاره صف سلام فتحعلی شاهی با موضوع بررسی تاریخچه و موجودیت دیوارنگاره صف سلام فتحعلی شاهی از عمارت دیوانی قم تا باغ موزه نگارستان منتشر شد.