اخبار فرهنگی-دینی - آرشیو

سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی نگارستان در دانشگاه تهران راه‌اندازی شد

سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی نگارستان در دانشگاه تهران راه‌اندازی شد

معاون فرهنگی و اجتماعی دانشگاه، ضمن اعلام خبر راه‌اندازی سامانه جامع فرهنگی و اجتماعی نگارستان در دانشگاه تهران، این سامانه را بستر مناسبی برای مشارکت دانشجویان در فعالیت‌های فرهنگی، اجتماعی و سیاسی برشمرد.

اهدای ۵۰۰ سند تاریخی دوره قاجاریه به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

اهدای ۵۰۰ سند تاریخی دوره قاجاریه به کتابخانه مرکزی و مرکز اسناد دانشگاه تهران

۵۰۰ سند تاریخی دوره قاجاریه از سوی دکتر سید محمد منصور، عضو هیأت علمی دانشکده ادبیات و علوم انسانی به کتابخانه مرکزی، مرکز اسناد و تأمین منابع علمی دانشگاه تهران اهدا شد.