اخبار فرهنگی-دینی - آرشیو

رونمایی از کتاب نقش اجتماعی کتابخانه‌ها در دانشکده حقوق و علوم سیاسی

رونمایی از کتاب نقش اجتماعی کتابخانه‌ها در دانشکده حقوق و علوم سیاسی

مراسم رونمایی از کتاب «نقش اجتماعی کتابخانه‌ها: «راهکارها و راهبردهای کاهش نابرابری در دسترسی به دانش؛ تجربه فرانسه از گذشته تا کنون» در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.

دومین همایش ملی جایگاه و نقش مادر در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

دومین همایش ملی جایگاه و نقش مادر در دانشگاه تهران برگزار می‌شود

دومین همایش ملی جایگاه و نقش مادر به همت دانشکده روانشناسی و علوم تربیتی و با حمایت بنیاد ملی مادر در دانشگاه تهران برگزار می‌شود.