اخبار فرهنگی-دینی - آرشیو

عرضه ۳۱۰ عنوان کتاب ۱۵ مدرسه قرآنی در دانشگاه تهران/ دکتر مقیمی: مراجعه به تفاسیر قرآنی در بحث تحول علوم انسانی راهگشاست/ برنامه وزارت ارشاد برای استفاده از ظرفیت مدارس دانشجویی

عرضه ۳۱۰ عنوان کتاب ۱۵ مدرسه قرآنی در دانشگاه تهران/ دکتر مقیمی: مراجعه به تفاسیر قرآنی در بحث تحول علوم انسانی راهگشاست/ برنامه وزارت ارشاد برای استفاده از ظرفیت مدارس دانشجویی

نمایشگاه دستاوردهای علمی و پژوهشی مجمع مدارس دانشجویی قرآن و عترت دانشگاه تهران روز یکشنبه ۲۳ آبان ماه با حضور فعالان قرآنی در باشگاه دانشجویان دانشگاه تهران برگزار شد.