اخبار فرهنگی-دینی - آرشیو

اولین کارگاه توانمندسازی کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه تهران برگزار شد

اولین کارگاه توانمندسازی کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه تهران برگزار شد

اولین کارگاه توانمندسازی کانون‌های فرهنگی، هنری، اجتماعی و دینی دانشگاه تهران به همت اداره کل فرهنگی و اجتماعی روز پنجشنبه ۴ آبان ۱۳۹۶ در باغ موزه نگارستان برگزار شد.

برگزاری کارگاه روش‌های گردآوری زبان‌ها و گویش‌های ایرانی

برگزاری کارگاه روش‌های گردآوری زبان‌ها و گویش‌های ایرانی

کارگاه روش‌های گردآوری زبان‌ها و گویش‌های ایرانی با همکاری گروه ایران‌شناسی دانشکده ادبیات و علوم انسانی، معاونت فرهنگی جهاد دانشگاهی و مرکز فرهنگی سپهر اندیشه اول آبان ۱۳۹۶ برگزار شد.