اخبار فرهنگی-دینی - آرشیو

مراسم تقدیر از برگزیدگان مسابقات دانشجویی خاطره‌نویسی و کتابخوانی برگزار شد

مراسم تقدیر از برگزیدگان مسابقات دانشجویی خاطره‌نویسی و کتابخوانی برگزار شد

مراسم تقدیر برگزیدگان مسابقه دانشجویی خاطره‌نویسی «من و کرونا» و دو مسابقه کتابخوانی «علی از زبان علی» و «جوان و انتخاب بزرگ» از مجموعه مسابقات کتابخوانی هشت بهشت، چهارشنبه ۱۱ تیر ماه ۱۳۹۹ برگزار شد.

مراسم تودیع و معارفه رئیس مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه رئیس مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی دانشگاه تهران برگزار شد

مراسم تودیع و معارفه رئیس مؤسسه لغت‌نامه دهخدا و مرکز بین‌المللی آموزش زبان فارسی، با حضور معاون بین‌الملل دانشگاه تهران برگزار شد.