اصلاح گونه‌های انگور بومی ایران در دانشگاه تهران

۲۳ دی ۱۳۹۴ | ۱۵:۲۲ کد : ۲۸۳۵ اخبار حوزه کشاورزی اخبار علمی-فناوری
تعداد بازدید:۱۲۳۴
با انجام پروژه تحقیقاتی در پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران بر روی انگورهای بومی ایران، کیفیت انگور بومی ایران اصلاح شد.

به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه تهران، این طرح پژوهشی کشاورزی که در قالب پایان‌نامه مهندس امید گودرزی، دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران و با راهنمایی دکتر علی عبادی انجام‌شده است، انگورهای بومی ایران را مورد مطالعه قرار داده و با مقایسه ژنوتیپ‌های برتر اصلاح شده، به اصلاح نژاد انگورهای بومی ایران دست‌زده است.

در این تحقیق، ۲۹ژنوتیپ برتر حاصل از برنامه اصلاحی انگور بومی ایران، از نظر کیفیت و عملکرد محصول، مورد بررسی و اصلاح نژاد قرار گرفتند که نتایج به‌دست آمده، نشان می‌دهد انگورهای اصلاح شده، نسبت به نسل قبل از خود از کیفیت وکمیّت بالاتری برخوردار هستند.

گفتنی است این طرح در ضمن یک برنامه اصلاحی بزرگ انجام‌شده که از سال ۱۳۷۵ و در قالب شش پروژه، در ایستگاه تحقیقات باغبانی دانشگاه تهران آغاز شده و در حال انجام است.


نظر شما :