طرح مرمت مجموعه ساسانی کاخ اردشیر توسط محققان دانشگاه تهران ارایه شد

۲۷ دی ۱۳۹۴ | ۱۵:۰۲ کد : ۲۸۴۷ اخبار اخبار فرهنگی-دینی
تعداد بازدید:۱۲۶۸
دانشگاه تهران طرح مرمت مجموعه ساسانی کاخ اردشیر فیروزآباد را ارایه داد.

به گزارش روابط‌عمومی دانشگاه تهران، رخشنده کاظمی، دانشجوی پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران، در قالب پایان‌نامه خود که با راهنمایی دکتر منصور فلامکی انجام شده است، مرمت مجموعه ساسانی کاخ اردشیر فیروزآباد را بررسی کرده و آن را در قالب طرح ارایه داده است.

از آنجا که فرسایش و دگرپذیری بنای کاخ اردشیر، همانند هر بنای تاریخی دیگر اجتناب‌ناپذیر است، در طرح مرمت و باززنده‌سازی این مجموعه، به چگونگی کند نمودن این روند با حفظ اصالت اثر پرداخته شده است. رویکرد نهایی در طراحی نیز، خوانا نمودن مجموعه با حداقل مداخلات و ارایه برنامه مدیریت در جهت حفاظت همیشگی از مجموعه است.

این طرح در دو مقیاس خرد و میانی ارایه شده است. در مقیاس خرد (۵۰ /۱)، بعد از آسیب‌شناسی کلی بنا، طرح مرمت با تمرکز بر بخش شمال شرقی بنا ارایه شده و در مقیاس بزرگ‌تر (۲۵۰ /۱)، مجموعه در پیوند با محیط پیرامون، روستای شکل گرفته در مقابل بنا، مسیر دسترسی به بنا آسیب‌شناسی و راه حل‌های پیشنهادی در جهت خوانا نمودن روابط فضایی و کارکردی بنا و سلسله مراتب دسترسی آن پیشنهاد شده است.

گفتنی است کاخ اردشیر فیروزآباد، یکی از بناهای منحصر به فرد به جای مانده از دوره‌ی ساسانی است که در حاشیه رودخانه فیروزآباد، در مقابل برکه‌ای در گستره‌ دشت قرار دارد. کاخ اردشیر، بنایی یک‌پارچه سنگی است که در آن بسیاری از اصول فنی معماری ساسانی، که بعدها در معماری ایرانی تحول یافت را می‌توان مشاهده و بررسی نمود. این بنا از نظر تاریخی نیز، از آن جهت که بازتاب اندیشه‌های اردشیر بابکان (مؤسس سلسله ساسانی) است، مورد توجه محققان تاریخ و میراث فرهنگی است.


نظر شما :