بررسی موضوع توانمندسازی برندها در دانشگاه تهران

۲۷ دی ۱۳۹۴ | ۱۲:۰۲ کد : ۲۸۴۴ اخبار اخبار توسعه‌ای
تعداد بازدید:۱۲۱۳
برای اولین بار در جهان و با ارایه طرحی پژوهشی، الگوهای طراحی معماری با هدف ایجاد و توانمند ساختن یک برند به کمک هنر معماری معرفی شد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، شهرام شیرمحمدی دانشجوی رشته معماری پردیس هنرهای زیبای دانشگاه تهران، در طرحی به سرپرستی دکتر قاسم مطلبی، برای نخستین بار به حوزه بازاریابی از دیدگاه هنر معماری پرداخت و الگوهای طراحی معماری خاصی را معرفی کرد که «ارزش ویژه برند» را افزایش می‌دهد.

این پژوهش، رابطه‌ی میان ارزش ویژه برند و هنر معماری را بررسی نموده و منجر به ایجاد الگوهای طراحی معماری در راستای افزایش ارزش ویژه برند می‌شود و نتیجه نهایی تحقیق، حکایت از رابطه مثبت و معنادار میان هنر معماری و افزایش ارزش ویژه برند دارد.

ارزش ویژه برند، یکی از مفاهیمی است که تمایز میان برندها را معنا می‌کند و عواملی همچون کیفیت ادراک‌شده برند بر اساس هزینه، منحصر به فرد بودن، تمایل جهت پرداختن مبلغ بالاتر، آگاهی از نام برند، آشنایی با برند، محبوبیت برند، پیوندهای سازمانی و پایداری تصویر برند، ابعاد تشکیل‌دهنده ارزش ویژه برند هستند.


نظر شما :