تکرار افتخار: دانشگاه تهران در صدر دانشگاه‌های کشور در حوزه علوم انسانی

تعداد بازدید:۱۴۷۲
دانشگاه تهران، براساس آخرین گزارش منتشرشده توسط پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، مجدداً در صدر دانشگاه‌های کشور در حوزه علوم انسانی قرار گرفت.

حدود ۱۴ ٪ پژوهش‌های علوم انسانی کشور در دانشگاه تهران انجام می‌شود

دکتر محمدجواد دهقانی، سرپرست پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC) با اعلام این خبر گفت: «بررسی معتبرترین مجلات علمی ‌پژوهشی و ترویجی نمایه‌شده در پایگاه استنادی علوم جهان اسلام (ISC)، نشان می‌دهد که نزدیک به ۱۴٪ پژوهش‌های علوم انسانی کشور در دانشگاه تهران انجام می‌شود».

وی بیان داشت: «دانشگاه علامه طباطبایی بعد از دانشگاه تهران بیشترین تعداد پژوهش‌های علوم انسانی کشور را انجام می‌دهد که حدود ۷٪ آن‌ها را دربرمی‌گیرد و این دانشگاه، رتبه دوم کمیت تولید علم کشور در این حوزه را به خود اختصاص داده است».

۲۴ ٪ استنادهای حوزه علوم انسانی مربوط به دانشگاه تهران است

دکتر دهقانی افزود: «میزان اثر‌گذاری پژوهش‌های علوم انسانی در دانشگاه‌های مختلف یکسان نیست؛ به‌طوری‌که ۲۴ ٪ استناد‌هایی که به حوزه علوم انسانی کشور صورت‌ گرفته، متعلق به علوم انسانی دانشگاه تهران است».

وی هم‌چنین خاطرنشان کرد: «یکی از شاخص‌های تعیین میزان اثرگذاری کمیت علم تولید‌شده، متوسط تعداد استنادهای صورت‌گرفته به ازای هر مقاله است. در این روش تعداد استنادهای دریافت‌شده در یک دانشگاه بر تعداد مقالات همان دانشگاه تقسیم می‌گردد. به این صورت مشخص می‌گردد که به ازای هر مقاله تولیدشده به طور متوسط چه میزان استناد دریافت شده است».


نظر شما :