محققان دانشگاه تهران راه حل جدیدی برای کنترل دیابت نوع ۲ ابداع کردند

۲۶ دی ۱۳۹۴ | ۱۳:۱۱ کد : ۲۸۳۹ اخبار حوزه پزشکی و درمان اخبار پژوهشی
تعداد بازدید:۱۰۶۶
محققان دانشگاه تهران، در پژوهشی تازه در خصوص تاثیر امگا ۳ بر روی نرخ زدودگی گلوکز (CR)، ثابت‌کردند که امگا ۳، دیابت نوع ۲ را کنترل می‌کند.

در این پژوهش که توسط سارا عطایی نظری، دانشجوی کارشناسی ارشد پردیس کشاورزی و منابع طبیعی دانشگاه تهران، به سرپرستی دکترمهدی گنج خانلو، عضو هیأت علمی این پردیس انجام شده است، تنظیم متابولیسم و پیشگیری از بروز بیماری‌های متابولیکی از طریق اسیدهای چرب، بررسی و اثبات‌شده است.

نتایج این پژوهش نشان می‌دهد که این مواد مغذی، به عنوان مولکول‌های سیگنالینک عمل می‌کند و در بهبود مسیرهای متابولیکی تاثیر بسزایی دارند.

در این تحقیق، ۲۸ رأس بزغاله مهابادی ۳ تا ۴ ماهه، با میانگین ۱۷ کیلوگرم در قالب طرح فاکتوریل با ۴ تیمار انتخاب و هر بزغاله به صورت انفرادی به مدت ۱۲ هفته تغذیه‌شده است.

با تجزیه و تحلیل داده‌های به دست آمده، تاثیر مکمل امگا ۳ بر روی قابلیت هضم، میزان ماده خشک مصرفی، وزن اندام‌ها، PH گوشت، تولید شیرابه، افت حاصل از پخت، نیروی برش، ارزیابی رنگ عضله راسته، ترکیب گوشت، اکسیداسیون عضله راسته، فراسنجه‌های خونی، نرخ زدودگی گلوکز (CR) و... ارزیابی‌شده و با تشخیص این موارد، اثبات‌ شده است که مکمل امگا ۳، اثر معنی‌داری بر روی نرخ زدودگی گلوکز(CP) و زمان رسیدن به نصف غلظت حداکثر گلوکز را دارد (0.05> P) و همچنین پاسخ به انسولین مصرف گلوکز را به طور معنی داری نشان می‌دهد.

با اثبات این روش، پژوهشگران امیدوارند بتوانند از نتایج این تحقیق، برای کنترل دیابت نوع ۲ استفاده نمایند.


نظر شما :