پخش مستقیم آئین استقبال از نودانشجویان سال ۱۳۹۸ دانشگاه تهران

تعداد بازدید:۹۳۷۳
آئین استقبال از نودانشجویان سال ۱۳۹۸ دانشگاه تهران، به طور هم‌زمان از طریق وب‌سایت پخش مستقیم رویدادهای دانشگاه تهران، یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ پخش خواهد شد.

آئین استقبال از نودانشجویان سال ۱۳۹۸ دانشگاه تهران، به طور همزمان از طریق وب سایت پخش مستقیم رویدادهای دانشگاه به آدرس live.ut.ac.ir ، یکشنبه ۳۱ شهریور ۱۳۹۸ ساعت ۸:۳۰ تا ۱۰ قابل مشاهده است و پس از پایان مراسم نیز فیلم مذکور از طریق همین وب سایت قابل دسترس خواهد بود.

 

اخبار مرتبط:
آئین استقبال از نودانشجویان سال ۱۳۹۸ دانشگاه تهران برگزار می‌شود

اطلاعیه نحوه شرکت در آئین استقبال از نودانشجویان سال ۱۳۹۸ دانشگاه تهران

رئیس دانشگاه تهران؛ دانشجویان تضمین کننده آینده کشور هستند


( ۶۹ )

نظر شما :