اطلاعیه دفتر مدیریت سبز به مناسبت شروع سال تحصیلی جدید و خیرمقدم به نودانشجویان دانشگاه تهران

تعداد بازدید:۳۸۰۷

دفتر مدیریت سبز دانشگاه ضمن گرامیداشت شروع سال تحصیلی جدید و خیرمقدم به نودانشجویان دانشگاه تهران در مقاطع مختلف تحصیلی، همه دانشجویان، اساتید و کارمندان و سایر پرسنل دانشگاه را به لزوم توجه به ملاحظات محیط زیستی در کلیه امور اجرایی و همچنین امور و اولویت‌های مربوط به آموزش، پژوهش و فناوری و نوآوری، به منظور حرکت به سوی دانشگاه سبز و حفاظت محیط زیست در چارچوب سومین برنامه راهبردی توسعه دانشگاه دعوت می‌نماید.
این امر مهم، از طریق مصرف بهینه منابع، به ویژه حامل‌های انرژی و آب و کمک به شناسایی، تحلیل و ارائه راهکارهای علمی برای حل مشکلات و معضلات محیط زیستی جامعه قابل حصول می‌باشد. توجه به استفاده بهینه منابع، به ویژه در خوابگاه‌ها و فضاهای آموزشی دانشگاه، از جمله مواردی هستند که دانشجویان، مسئولین مربوطه و سایر دانشگاهیان می‌توانند با توجه و اجرای ملاحظات مرتبط، علاوه بر کمک به نیل به اهداف دانشگاه سبز، الگوی عملی مناسبی نیز در سطح جامعه ایجاد نماید.
به همین منظور و جهت آشنایی با محورهای دستورالعمل مدیریت سبز (مصرف انرژی، مواد و حفظ محیط زیست) در دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری و حوزه‌ها و اقدامات اجرایی مرتبط با مدیریت سبز و فعالیت‌های دفتر مدیریت سبز دانشگاه، می‌توانید به صفحه مدیریت سبز دانشگاه به نشانی ut.ac.ir/green مراجعه فرمائید. همچنین دفترچه فهرست اقدامات اجرایی دفتر مدیریت سبز دانشگاه، به منظور استفاده مقتضی در برنامه نودانشجویان و سایر مراسم و اطلاع رسانی‌های مرتبط در دسترس می‌باشد.


( ۱۸ )

نظر شما :