عضو هیأت علمی پردیس علوم، رئیس اتحادیه انجمن‌های علوم زیستی ایران شد

تعداد بازدید:۹۹۶
دکتر مهران حبیبی رضائی، عضو هیأت علمی پردیس علوم، رئیس اتحادیه انجمن‌های علوم زیستی ایران شد.
عضو هیأت علمی پردیس علوم، رئیس اتحادیه انجمن‌های علوم زیستی ایران شد

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران به نقل از پردیس علوم، دکتر مهران حبیبی رضائی ، استاد دانشکده زیست‌شناسی پردیس علوم به عنوان رئیس «اتحادیه انجمن‌های علوم زیستی ایران» (FIrBS) انتخاب شد.
اتحادیه انجمن‌های علوم زیستی ایران با هدف هم‌افزایی و برقراری ارتباط مؤثر میان انجمن‌های علمی علوم زیستی مشتمل بر حوزه‌های علوم پایه، پزشکی، کشاورزی و فنی- مهندسی در سال ۱۳۹۳ تأسیس شده و هم اکنون با مشارکت ۱۵ انجمن وابسته به یکی از کمیسیون‌های انجمن‌های علمی از دو وزارت علوم، تحقیقات و فناوری و نیز بهداشت درمان و آموزش پزشکی فعالیت می‌کند.
دبیرخانه این اتحادیه در دانشگاه تهران و به صورت مشترک در پردیس علوم و مرکز تحقیقات بیوشیمی فیزیک مستقر است.


( ۶ )

نظر شما :