جلسه دفاع از رساله دکتری « بهبود خواص مغناطیسی ترکیب بین فلزی Mn-Al به کمک تغییر شکل پلاستیک»

تعداد بازدید:۶۰۱
حسین دهقان، دانشجوی مقطع دکتری رشته مهندسی متالورژی و مواد، روز شنبه ۳۰ شهریور ۱۳۹۸ از رساله خود دفاع می‌کند.

عنوان رساله: «بهبود خواص مغناطیسی ترکیب بین فلزی Mn-Al به کمک تغییر شکل پلاستیک»

استاد راهنما: دکتر سید علی سید ابراهیمی

استادان داور: دکتر مسعود امامی، دکتر حامد میرزاده سلطانپور، دکتر محسن کاظمی نژاد، دکتر هویدا مرعشی

زمان دفاع: شنبه ۳۰ شهریور ماه ۱۳۹۸، ساعت ۱۴

مکان دفاع: دانشکده مهندسی متالورژی و مواد پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران - سالن آمفی‌تئاتر کوثر.


( ۶ )

نظر شما :