دانشگاه تهران رتبه نخست دانشگاه‌های ایران در رتبه‌بندی حوزه‌ای عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان

تعداد بازدید:۵۷۹
دانشگاه تهران رتبه نخست دانشگاه‌های ایران را در رتبه‌بندی حوزه‌ای عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان کسب کرد.

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، بر پایه گزارش سال ۲۰۱۸ «رتبه‌بندی حوزه‌ای عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان» که از سوی دانشگاه ملی تایوان صورت می‌گیرد، دانشگاه تهران رتبه نخست دانشگاه‌های ایران را کسب کرد.
در این رتبه‌بندی، ۱۰ مؤسسه ایرانی، در فهرست ۵۰۰ مؤسسه برتر حوزه‌های کشاورزی، پزشکی بالینی، مهندسی، علوم زیستی، علوم طبیعی، و علوم اجتماعی قرار گرفته‌اند.
بر اساس این گزارش، دانشگاه‌های «تهران»، «تربیت مدرس»، «علوم پزشکی تهران»، «صنعتی امیرکبیر»، «صنعتی شریف»، «علم و صنعت ایران»، «صنعتی اصفهان»، «صنعتی نوشیروانی بابل»، «صنعتی خواجه نصیرالدین طوسی»، و «علوم پزشکی شهید بهشتی» در میان مؤسسه‌های برتر جهان جای گرفته‌اند.
«رتبه‌بندی حوزه‌ای عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان» بیش‌تر برون‌دادهای پژوهشی و مقاله‌های پژوهشگران را در کانون بررسی قرار داده است و مؤسسه‌های پیشرو جهان را در شش حوزه موضوعی، بر پایه هشت شاخص کلیدی ارزیابی می‌کند.
این رتبه‌بندی، دانشگاه تهران را در جایگاه ۷۹ مهندسی جهان و نخست ایران ارزیابی کرده است. افزون بر این، دانشگاه تهران در این نظام رتبه‌بندی در جایگاه ۱۸۲ حوزه کشاورزی و ۴۰۰-۳۵۱ علوم طبیعی جهان جای گرفته است. بر این پایه، دانشگاه تهران در جایگاه نخست ملی در حوزه‌های کشاورزی و علوم طبیعی نیز جای گرفته است.

کلید واژه ها: رتبه‌بندی دانشگاه تهران رتبه‌بندی حوزه‌ای عملکرد مقاله‌های علمی دانشگاه‌های جهان


نظر شما :