آرشیو اخبار

حضور فعال دانشگاه تهران در نشست منطقه‌ای یونسکو در اندونزی

حضور فعال دانشگاه تهران در نشست منطقه‌ای یونسکو در اندونزی

نشست منطقه‌ای یونسکو با عنوان همکاری‌های جنوب- جنوب برای تقویت استانداردهای مهندسی و فراهم کردن امکان پویایی متخصصان ۳۰ آذر تا اول دی ۱۳۹۶ با حضور نماینده دانشگاه تهران در اندونزی برگزار شد.

سخنرانی با عنوان سرمایه‌گذاری خارجی مسئولانه برای توسعه پایدار در دانشگاه تهران

سخنرانی با عنوان سرمایه‌گذاری خارجی مسئولانه برای توسعه پایدار در دانشگاه تهران

سخنرانی با عنوان سرمایه‌گذاری خارجی مسئولانه برای توسعه پایدار در بزرگداشت مرحوم استاد مسعود طارم‌سری، چهره نام‌آشنای حوزه حقوق بین‌الملل و حقوق تجارت بین‌المللی در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران برگزار شد.

راه‌اندازی ایستگاه موقت لرزه‌نگاری مشکین ‌دشت توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری

راه‌اندازی ایستگاه موقت لرزه‌نگاری مشکین ‌دشت توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری

یک ایستگاه لرزه‌نگاری باند پهن موقت در منطقه مشکین‌دشت توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران راه‌اندازی شد.