دستاوردهای ملی و بین‌المللی - آرشیو

تازه‌ترین ویرایش رتبه‌بندی جهانی پایداری «کیو. اس.» منتشر شد | سه دانشگاه ایرانی در فهرست ۷۰۰ دانشگاه برتر جهان در زمینه توجه به توسعۀ پایدار قرار گرفتند | دانشگاه تهران در جایگاه نخست ملی و در جمع ۴۵۰ دانشگاه برتر دنیا

تازه‌ترین ویرایش رتبه‌بندی جهانی پایداری «کیو. اس.» منتشر شد | سه دانشگاه ایرانی در فهرست ۷۰۰ دانشگاه برتر جهان در زمینه توجه به توسعۀ پایدار قرار گرفتند | دانشگاه تهران در جایگاه نخست ملی و در جمع ۴۵۰ دانشگاه برتر دنیا

بر پایه تازه‌ترین ویرایش رتبه‌بندی جهانی پایداری «کیو. اس.»، سه دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر و شیراز در فهرست ۷۰۰ دانشگاه و مؤسسه علمی برتر جهان قرار گرفتند که در زمینه توجه به توسعۀ پایدار به‌ویژه ...

۲ کتاب اساتید دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران در الزویر منتشر شد

۲ کتاب اساتید دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران در الزویر منتشر شد

دو تن از اعضای هیأت علمی دانشکده مهندسی مکانیک دانشگاه تهران موفق به تألیف و انتشار دو کتاب در انتشارات معتبر بین‌المللی الزویر شدند.