دستاوردهای ملی و بین‌المللی - آرشیو

کسب جایزه معتبر بین‌المللی توسط دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین

کسب جایزه معتبر بین‌المللی توسط دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین

دانشیار دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران، موفق به کسب جایزه معتبر مقاله برجسته از کمیته انتشارات مؤسسه بین‌المللی انجمن آمریکایی آزمون و مواد (ای‌اس‌تی‌ام) شد.