دستاوردهای ملی و بین‌المللی - آرشیو

سیستم کنترل دستگاه پیشرفته استریل‌سازی اتاق‌های تمیز طراحی و ساخته شد

سیستم کنترل دستگاه پیشرفته استریل‌سازی اتاق‌های تمیز طراحی و ساخته شد

روابط عمومی دانشگاه تهران: سیستم کنترل دستگاه پیشرفته استریل‌سازی اتاق‌های تمیز، توسط متخصصان آزمایشگاه مهندسی مکاترونیک و مرکز نوآوری پردیس بین‌المللی کیش دانشگاه تهران طراحی و ساخته شد.

روشی نوین جهت سنتز مواد دو بعدی ابداع و معرفی شد

روشی نوین جهت سنتز مواد دو بعدی ابداع و معرفی شد

روابط عمومی دانشگاه تهران: تیمی تحقیقاتی در آزمایشگاه نانو الکتریک دانشکده مهندسی برق و کامپیوتر دانشکدگان فنی دانشگاه تهران با سرپرستی دکتر سید شمس‌الدین مهاجرزاده˛ عضو هیأت علمی دانشکده، در طرحی پژوهشی، روشی نوین ...

استاد دانشگاه تهران به‌عنوان عضو برجسته کامستک انتخاب شد

استاد دانشگاه تهران به‌عنوان عضو برجسته کامستک انتخاب شد

روابط عمومی دانشگاه تهران: دکتر سیامک یاسمی، استاد دانشکده ریاضی، آمار و علوم کامپیوتر دانشکدگان علوم، در سال ۲۰۲۱ عضو برجسته کمیته دائمی همکاری‌های علمی و فناوری سازمان همکاری اسلامی (کامستک) شد.

طراحی و تولید دستگاه‌های مورد نیاز در صنعت نفت کشور صورت گرفت

طراحی و تولید دستگاه‌های مورد نیاز در صنعت نفت کشور صورت گرفت

روابط عمومی دانشگاه تهران: شرکت صنعت نوآوران پیشگام مستقر در پارک علم و فناوری دانشگاه تهران، موفق به طراحی و تولید دستگاه‌های مورد نیاز در صنعت نفت و شرکت‌های تابع نفتی داخل کشور شد.