دستاوردهای ملی و بین‌المللی - آرشیو

همکاری یک ناشر معتبر بین‌المللی با مجلۀ‌ زیست‌محیطی دانشگاه تهران

همکاری یک ناشر معتبر بین‌المللی با مجلۀ‌ زیست‌محیطی دانشگاه تهران

مجله بین‌المللی تحقیقات زیست‌محیطی دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران (IJER) با مؤسسه مشهور انتشاراتی اسپرینگر (Springer) قرارداد همکاری امضا کرد.