دستاوردهای ملی و بین‌المللی - آرشیو

انتشارات اشپرینگر کتاب استاد دانشگاه تهران را منتشر کرد

انتشارات اشپرینگر کتاب استاد دانشگاه تهران را منتشر کرد

کتاب آنالیز زمین‌شناسی مغزه‌ها: کاربرد در سرشت‌نمایی مخازن، تألیف دکتر وحید توکلی، عضو هیأت علمی دانشکده زمین شناسی پردیس علوم دانشگاه تهران توسط انتشارات اشپرینگر منتشر شد.