دستاوردهای ملی و بین‌المللی - آرشیو

کسب رتبه سوم مسابقات کشوری خاک مسلح توسط تیم دانشگاه تهران

کسب رتبه سوم مسابقات کشوری خاک مسلح توسط تیم دانشگاه تهران

تیم ژئوفَن (GEOFAN) دانشکده مهندسی عمران پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، در دومین دوره مسابقات کشوری خاک مسلح ایران، که نوزدهم اردیبهشت‌ماه برگزار شد، مقام سوم کشور را کسب کرد.

پوستر برگزیده «دومین کنفرانس ملی علوم پروتئینی و پپتیدی» از دانشگاه تهران انتخاب شد

پوستر برگزیده «دومین کنفرانس ملی علوم پروتئینی و پپتیدی» از دانشگاه تهران انتخاب شد

جایزه‌ی پوستر برگزیده «دومین کنفرانس ملی علوم پروتئینی و پپتیدی» به دانشجوی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران، تعلق گرفت.

رییس دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه تهران عضو پروژه سیاست گذاری ورزشی یونسکو شد

رییس دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه تهران عضو پروژه سیاست گذاری ورزشی یونسکو شد

دکتر رضا رجبی، رییس دانشکده تربیت‌بدنی دانشگاه تهران، عضو پروژه سیاست گذاری "تربیت‌بدنی با کیفیت" (UNESCO’s Quality Physical Education Policy Project) یونسکو شد.