دستاوردهای ملی و بین‌المللی - آرشیو

مجلۀ تحقیقات انرژی خورشیدی (JSER) در پایگاه بین‌المللی اسکوپوس نمایه شد

مجلۀ تحقیقات انرژی خورشیدی (JSER) در پایگاه بین‌المللی اسکوپوس نمایه شد

مجلۀ تحقیقات انرژی خورشیدی (JSER) دانشگاه تهران به سردبیری دکتر علیرضا نورپور استاد دانشکده محیط زیست دانشگاه تهران، پس از ۸ سال انتشار مستمر به زبان انگلیسی، در پایگاه بین‌المللی اسکوپوس نمایه شد.

آب‌درمانی بر تعادل، خستگی و عملکرد حرکتی بیماران مبتلا به ام. اس. مؤثر است

آب‌درمانی بر تعادل، خستگی و عملکرد حرکتی بیماران مبتلا به ام. اس. مؤثر است

نتایج مقاله مروری از تحقیقات گذشته نشان می‌دهد آب‌درمانی بر تعادل، خستگی و عملکرد حرکتی بیماران مبتلا به ام. اس. مؤثر است.

نتایج پژوهش دانشیار دانشگاه تهران درباره یادگیری بازنمایی گراف توسط الزویر منتشر شد | پیش‌بینی الگوی رفتاری کاربران با پردازش کلان داده‌ها

نتایج پژوهش دانشیار دانشگاه تهران درباره یادگیری بازنمایی گراف توسط الزویر منتشر شد | پیش‌بینی الگوی رفتاری کاربران با پردازش کلان داده‌ها

نتیجه تحقیقات دکتر هادی زارع عضو هیأت علمی دانشگاه تهران که در آزمایشگاه کاوش و شناخت اطلاعات دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران انجام شده است، در نشریه Neurocomputing انتشارات الزویر منتشر شد.

ساخت نخستین آسیاب هیبریدی در دانشگاه تهران

ساخت نخستین آسیاب هیبریدی در دانشگاه تهران

محققان دانشگاه تهران با همکاری دانشگاه فنی‌وحرفه‌ای و پژوهشگاه مواد و انرژی موفق شدند نخستین آسیاب هیبریدی را طراحی و به مرحله تجاری‌سازی برسانند.

دستیابی به فناوری ساخت لایه‌های ابرجاذب نور در دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

دستیابی به فناوری ساخت لایه‌های ابرجاذب نور در دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران

دانشیار دانشگاه تهران از دستیابی به فناوری ساخت لایه‌های ابرجاذب نور در دانشکده علوم و فنون نوین دانشگاه تهران خبر داد و برای تجاری‌سازی این دستاورد اعلام آمادگی کرد.

ساخت سنجنده راداری با روزنه مصنوعی زمین‌مبنا توسط محققان دانشگاه تهران

ساخت سنجنده راداری با روزنه مصنوعی زمین‌مبنا توسط محققان دانشگاه تهران

محققان دانشکده مهندسی نقشه‌برداری و اطلاعات مکانی دانشگاه تهران، موفق به طراحی و ساخت سنجنده‌های زمین مبنای راداری با روزنه مصنوعی (GBSAR) با قدرت نفوذپذیری و قابلیت استفاده در هر ساعت از شبانه‌روز شدند.

ارائه مدل نوین بهبود فرایند تصمیم‌گیری در حوزه مکان‌یابی تقاضاهای سرمایه‌گذاری

ارائه مدل نوین بهبود فرایند تصمیم‌گیری در حوزه مکان‌یابی تقاضاهای سرمایه‌گذاری

محققان دانشکده شهرسازی دانشکدگان هنرهای زیبا دانشگاه تهران موفق به ارائه مدل نوین بهبود فرایند تصمیم‌گیری در حوزه مکان‌یابی تقاضاهای سرمایه‌گذاری شدند.