دستاوردهای ملی و بین‌المللی - آرشیو

اولین جایزه «توسعه کارآفرینی در جهان اسلام» به دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران رسید

اولین جایزه «توسعه کارآفرینی در جهان اسلام» به دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران رسید

اولین جایزه «توسعه کارآفرینی در جهان اسلام» که توسط سازمان همکاری‌های اسلامی ۱۲ آبان در مالزی برگزار شد به دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران رسید.

محقق دانشگاه تهران، محقق برتر کشور در مدیریت پایدار خاک و کشاورزی حفاظتی

محقق دانشگاه تهران، محقق برتر کشور در مدیریت پایدار خاک و کشاورزی حفاظتی

محقق دانشگاه تهران در مرکز تحقیقات حفاظت خاک و آب دانشگاه تهران در اراضی دیم کوهین، حائز رتبه برتر کشوری در تولید محصولات زارعی دیم با رویکرد کشاورزی حفاظتی شد.