دستاوردهای ملی و بین‌المللی - آرشیو

اولین جایزه «توسعه کارآفرینی در جهان اسلام» به دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران رسید

اولین جایزه «توسعه کارآفرینی در جهان اسلام» به دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران رسید

اولین جایزه «توسعه کارآفرینی در جهان اسلام» که توسط سازمان همکاری‌های اسلامی ۱۲ آبان در مالزی برگزار شد به دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران رسید.