دستاوردهای ملی و بین‌المللی - آرشیو

راه اندازی ایستگاه موقت لرزه‌نگاری قصرشیرین

راه اندازی ایستگاه موقت لرزه‌نگاری قصرشیرین

ایستگاه لرزه‌نگاری موقت قصرشیرین توسط مرکز لرزه‌نگاری کشوری وابسته به مؤسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران ۲۵ آبان ۱۳۹۶ برای پوشش مناسب‌تر جنبش‌های زمین در غرب استان کرمانشاه راه‌اندازی شد.

درخشش دانشجویان و استادان دانشکده علوم و فنون در کنفرانس بین‌المللی رباتیک و مکاترونیک

درخشش دانشجویان و استادان دانشکده علوم و فنون در کنفرانس بین‌المللی رباتیک و مکاترونیک

دانشجویان و استادان فعال آزمایشگاه ربات‌های خدمت‌رسان پیشرفته دانشکده علوم و فنون نوین در کنفرانس بین‌المللی رباتیک و مکاترونیک درخشیدند.