دستاوردهای ملی و بین‌المللی - آرشیو

افتخارآفرینی دانشجویان دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران در المپیاد دانشجویی

افتخارآفرینی دانشجویان دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران در المپیاد دانشجویی

دانشجویان دانشکده مهندسی شیمی پردیس دانشکده‌های فنی دانشگاه تهران، رتبه نخست المپیاد کشوری و پنج عنوان برتر المپیاد دانشجویی غیرمتمرکز قطب یک دانشگاه‌های استان تهران را از آن خود کردند.