دستاوردهای ملی و بین‌المللی - آرشیو

دانشگاه تهران، دانشگاه بدون دخانیات می‌شود

دانشگاه تهران، دانشگاه بدون دخانیات می‌شود

‌معاون دانشجویی دانشگاه تهران گفت: «دانشگاه تهران به عنوان دانشگاه پیشروی کشور در بحث دانشگاه بدون دخانیات گام‌های موثری را بر خواهد داشت».