تازه‌ترین ویرایش رتبه‌بندی جهانی پایداری «کیو. اس.» منتشر شد | سه دانشگاه ایرانی در فهرست ۷۰۰ دانشگاه برتر جهان در زمینه توجه به توسعۀ پایدار قرار گرفتند | دانشگاه تهران در جایگاه نخست ملی و در جمع ۴۵۰ دانشگاه برتر دنیا

تعداد بازدید:۳۸۰۷
بر پایه تازه‌ترین ویرایش رتبه‌بندی جهانی پایداری «کیو. اس.»، سه دانشگاه تهران، صنعتی امیرکبیر و شیراز در فهرست ۷۰۰ دانشگاه و مؤسسه علمی برتر جهان قرار گرفتند که در زمینه توجه به توسعۀ پایدار به‌ویژه در زمینه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی سرآمد هستند.
تازه‌ترین ویرایش رتبه‌بندی جهانی پایداری «کیو. اس.» منتشر شد | سه دانشگاه ایرانی در فهرست ۷۰۰ دانشگاه برتر جهان در زمینه توجه به توسعۀ پایدار قرار گرفتند | دانشگاه تهران در جایگاه نخست ملی و در جمع ۴۵۰ دانشگاه برتر دنیا

به گزارش روابط عمومی دانشگاه تهران، بر پایۀ ویرایش ۲۰۲۳ نظام رتبه‌بندی جهانی پایداری «کیو. اس.» که در سال ۲۰۲۲ میلادی منتشر شده است، دانشگاه تهران به عنوان یکی از برترین مؤسسه‌های جهان شناخته شده و توانسته است در میان ۴۵۰ دانشگاه پایدار در این سیاهه جای گیرد و دانشگاه‌های صنعتی امیرکبیر و شیراز نیز بین ۵۵۰ دانشگاه پایدار از نظر این نظام رتبه‌بندی قرار گرفته‌اند.

بر پایۀ ارزیابی‌های مؤسسۀ «کیو. اس.»، دانشگاه تهران در جایگاه نخست ملی و جایگاه ۴۰۱-۴۵۰ جهان و دو دانشگاه صنعتی امیرکبیر و شیراز به طور مشترک در جایگاه دوم ملی و جایگاه ۵۵۰ – ۵۰۱ جهان ایستاده‌اند.

رتبه‌بندی جهانی پایداری «کیو. اس.» در تازه‌ترین ویرایش خود نام ۷۰۰ مؤسسه برتر را منتشر کرده است تا تأثیر زیست‌محیطی و اجتماعی آنها را نشان دهد. هدف این نظام رتبه‌بندی نشان دادن توجه مؤسسه‌ها به توسعۀ پایدار، به ویژه در زمینه‌های زیست‌محیطی و اجتماعی است.

در این نظام رتبه‌بندی، مؤسسه‌های جهان بر پایۀ هشت سنجۀ کلیدی ارزیابی می‌شوند، که این هشت سنجه در دو بُعد فراگیر دسته‌بندی شده‌اند. بُعد «پایداری زیست‌محیطی» دربردارندۀ سنجه‌های «مؤسسه‌های پایدار»، «آموزش پایدار»، و «پژوهش پایدار» است. بُعد «تأثیر اجتماعی» نیز دربردارندۀ سنجه‌هایی نظیر «تبادل دانش»، «تأثیر آموزش»، «اشتغال‌پذیری و فرصت‌ها» و «کیفیت زندگی» است.

بهترین امتیاز دانشگاه تهران در سنجه‌های ارزیابی نظام رتبه‌بندی جهانی پایداری «کیو. اس.» در سنجۀ «پژوهش پایدار» با امتیاز ۷۶.۹ به دست آمده است. «پژوهش پایدار» سنجه‌ای است که فعالیت‌های پژوهشی یک مؤسسه پیرامون «اهداف توسعۀ پایدار سازمان ملل» را ارزیابی می‌کند. همچنین دانشگاه تهران در «تبادل دانش» با امتیاز ۶۸.۹، در «کیفیت زندگی» با امتیاز ۵۹.۱ و در «اشتغال‌پذیری و فرصت‌ها» با امتیاز ۵۳.۲ رکورددار در سطح ملی است.

بر پایۀ گزارش سال ۲۰۲۲ «کیو.اس.»، دانشگاه «University of California, Berkeley: UCB» پیشگام است و «University of Toronto»، «University of British Columbia»، « University of Edinburgh »، «University of New South Wales»، « University of Sydney. »، «University of Tokyo»، «University of Pennsylvania»، «Yale University»، و «University of Auckland» در جایگاه دوم تا دهم هستند.

کلید واژه ها: رتبه‌بندی دانشگاه تهران رتبه‌بندی جهانی پایداری «کیو. اس.»


( ۶ )

نظر شما :