دستاوردهای ملی و بین‌المللی - آرشیو

ناشر معتبر جهانی اثر مؤلف دانشگاه تهران را منتشر کرد

ناشر معتبر جهانی اثر مؤلف دانشگاه تهران را منتشر کرد

نخستین کتاب جامع به زبان انگلیسی در زمینه کارآفرینی زنان در ایران، تألیف عضو تیم دیده‌بان جهانی کارآفرینی ایران دانشکده کارآفرینی دانشگاه تهران، توسط انتشارات اسپرینگر منتشر شد.

جدیدترین دستاوردهای دانشگاه تهران در حوزه ملکول‌های زیست‌فعال

جدیدترین دستاوردهای دانشگاه تهران در حوزه ملکول‌های زیست‌فعال

دکتر موسوی موحدی، در دومین همایش بین‌المللی ملکول‌های زیست‌فعال، با عنوان «پپتیدها و پروتئین‌های زیست‌فعال به عنوان غذای فراسودمند و غذا دارو» جدیدترین دستاوردهای تیم تحقیقاتی مرکز تحقیقات بیوشیمی و بیوفیزیک دانشگاه تهران در این ...