دستاوردهای ملی و بین‌المللی - آرشیو

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران برنده جایزه برترین محقق بین‌المللی (VIF) شد

عضو هیأت علمی دانشگاه تهران برنده جایزه برترین محقق بین‌المللی (VIF) شد

استادیار دانشگاه تهران در رشته مدیریت پروژه و ساخت، شایسته استفاده از امکان (Visiting International Fellowship - VIF) از کنگره جهانی مدیریت منابع آب و محیط زیست (EWRI) در سال ۲۰۱۶ در کشور آمریکا شد.